MAKEUPARTIST

Hvis du vil jobbe både med skjønnsminke og spesialeffekt-sminke.

En makeupartist jobber med all forskjønnende makeup. Dette kan være alt fra make-up for brud, foto, fashion/ show, reklamefilm, TV etc. Makeupartisten jobber i tillegg med å skape illusjoner, som skadesminke, teatersminke, kroppsmaling etc.

Gjennom studiet lærer du sminkehåndverket fra grunnen av. Du lærer også å jobbe med sminke innenfor en kreativ og kunstnerisk ramme. Studiet er praktisk rettet og det er en rekke praktiske prøver, oppgaver og oppdrag.

Makeupartist studiet gjennomføres over 1 år fulltid dagskole. Ved bestått studie går du ut som sertifisert makeupartist. Da første semester i dette studiet er identisk med studiet til Make-up Artist for Fashion & Beauty, så har du muligheten til å gjennomføre første halvdel av studiet på dag eller kveldsskole, og så etter et 1/2 år eller 1 år ta andre del av studiet på heltids dagskole.

 
 

MAKEUPARTIST

Skolepenger: 148.000 kr
Inkludert i prisen er det meste av utstyret du trenger til studiet. Du får utdelt din egen profesjonelle koffert som inneholder sminke, pensler og mye annet materiell (bare koffert med utstyr har alene en verdi på 8-10.000 kr.) I andre semester får du i tillegge  et sfx-kit med verdi på ca. 2.500 kr.

Betaling:
– Registreringsavgift ved bekreftelse av skoleplass – 3.000 kr
– 1 uke etter skolestart – 50.000 kr
– 15. november – 15.000 kr
– 15. januar – 50.000 kr
– 15. mars – 15.000 kr
– 15. mai – 15.000 kr

Denne betalingsplanen er tilpasset utbetalingene fra Lånekassen. Ta kontakt hvis du ønsker en annen betalingsplan.

Nivå: Fagskoleutdanning

Lånekassegodkjent: Ja

Varighet: 1 år (2 semestre) man-fre 08:30-15:00

Starter: 15. aug 2022

Antall studenter: 30

Opptakskrav:
Bestått vgs. innen estetiske fag (= formell kompetanse) eller annen tilsvarende bakgrunn (= realkompetanse). Mer info på siden Søknad.

Ønsker du å utdanne deg til en profesjonell make-up artist og jobbe i film/tv og teaterbransjen.

Studiets gang

Veien frem til fagtittelen er spennende og variert. Vi legger stor vekt på praktiske oppgaver og kunstnerisk utvikling.

1. SEMESTER
Den første skoledagen inneholder en del administrative oppgaver som gjennomgang av studiereglementet, fotografering for studiebevis osv. Men allerede fra dag to er du i gang med undervisningen. I løpet av den andre uken får du også utdelt sminkekoffert og kompendium.

Da er du klar for faget Skjønnsminke. Dette er et stort fag med mye repetisjon der du lærer alt det grunnleggende ved sminkehåndverket. I faget Stilhistorie lærer du med utgangspunkt i 1900-tallet å se hvordan ytre faktorer påvirker trendene, herunder sminke og styling. Du lærer også å sminke i tråd med trender fra 1920-tallet frem til og med 1990-tallet.

Deretter vil du bli satt inn i de spesialiserte sminketeknikkene for brud og foto, og få din kreative side utfordret i faget Fashion make-up. Innimellom dette lærer du å sette sammen hele komposisjoner i fagene Styling og Hårstyling, og du lærer å jobbe med fotograf og behandle bilder i faget IT/ foto. I Airbrush lærer du sminke for den nye HD-eraen.

Her går det også med en del tid til hovedoppgaven.

Du vil bli testet i flere av emnene ved en fagavsluttende prøve og vil i tillegg jobbe med to hovedoppgaver gjennom semester som du vil bli vurdert på.

2. SEMESTER
I det første semestret lærte du å forskjønne mennesker; i dette andre semestret lærer du å skape illusjoner. I faget Spesialeffekter vil du lære om materialene, teknikkene og utrykkene innen sfx., i Kroppsmaling vil du lære å male med kroppen som lerret, og i faget Teater lærer du å skape utrykk for scenen. I Film/TV II bygger du så videre på film-undervisningen fra første semester og lærer å skape og videreutvikle karakterer. I Rettsmedisin vil du dessuten lære om menneskelige skader og død for oppdrag innen sfx.

På denne tiden setter klassen i fellesskap opp en utstilling i samarbeid med eksterne fotografer. Du vil her jobbe i gruppe frem mot en utstilling som skal vises for et eksternt publikum. Etter dette følger fagene Film/ TV og Airbrush.

I siste halvdel av studiet er det en praksis-periode på tre uker, hvor du vil være utplassert én uke i en bedrift og jobbe to uker med et filmprosjekt. De siste årene har filmprosjektet vært en skrekkfilm, med studentene i en rekke produksjonsroller.

Mot slutten av semesteret gis en innføring i hvordan du kan jobbe frilans med faget Forretningsmessig atferd. De siste to ukene av studiet går i hovedsak med til eksamen og eksamensforberedelser. Kvelden etter siste eksamen er det avslutningsfest, og dagen etter er det utdeling av diplom og vitnemål.

GENERELT
Studiet er gjennomgående krevende, med den siste halvdelen av hvert semester som de mest hektiske. Dette kan det være greit å ta høyde for når du planlegger aktiviteter utenfor skolen, som for eksempel jobbing.

Skoledagen er ofte bygd opp på den måten at faglærer først demonstrerer teknikker og viser hvordan han eller hun skaper uttrykk innenfor det aktuelle fagområdet, før du øver på det samme med oppfølging av faglærer og assistentlærer. Studiet er gjennomgående praktisk og kreativt rettet, og i mange av timene jobber du selvstendig frem mot en innlevering eller en annen type oppgave som blir evaluert av faglærer. Du kan gjerne ha med egne ”modeller” til dette, men det er ellers vanlig av man i timene øver på hverandre. Til prøvene bør du ha egne modeller, og til eksamen må du bruke eksterne modeller.

Lunsj er fra 11:30 til 12:00. Skolen har kjøkken. Det er ellers jevnlige admin-timer hvor skolen og studentene utveksler informasjon og tar opp ting til diskusjon.

Studieplan for Makeupartist for skoleåret 2021-22

Studieplan

Makeupartist

KARRIERE

Studiet til Makeupartist er rettet inn mot de som ønsker en karrière innen make-up for foto, fashion, skjønnhet, film og teater. Dette er et omfattende studie som gir deg et godt grunnlag for å starte en karrière i en spennende bransje.

Du kan jobbe for motemagasiner, ulike fotooppdrag, fashion show, reklame og TV-produksjoner, make-up studioer, salg og promotering av kosmetikk, sminke for privatmarkedet, make-up for spillefilm og teater, samt spesialeffekt-sminke for en rekke formål.