Søk fagskoleutdanning

  • Om deg
  • Utdanning/ klasse
  • Trinn 3 - Bakgrunn
  • Trinn 4 - Oppsummering

Trinn 1 - Personalia

Fødselsdato (6 siffer)

Kjønn:

Nasjonalitet

Gateadresse

Postnr

Poststed

Trinn 2 - Utdanning

Hvilken utdanning søker du på?

Hvis du søker på flere klasser/ studier, angi da hva du ønsker å prioritere.

Bakgrunn for opptak til våre fagskoleutdanninger

Fyll ut så godt du kan. Skolen vil uansett kontakte deg hvis det er noe vi lurer på. Vi vil også gi deg beskjed om hvilken dokumentasjon vi trenger, så dette trenger du ikke å vedlegge søknaden nå.

FORMELL KOMPETANSE

Har du bestått vgs. på en av følgende linjer eller har fagutdannelse:

Eventuelle utfyllende kommentarer til vgs. utdanning

REALKOMPETANSE
Resten av skjemaet er kun hvis du valgte et av de to NEI-alternativene til sist i listen over.

Har du noen jobberfaring? (Skriv inn all jobberfaring uansett av type.)

Har du erfaring fra tegning, maling, foto, make-up, interiør, teater, revy, eller annen estetisk erfaring? (Beskriv kort)

Har du annen erfaring, f.eks. fra organisasjonsliv, verv, fritid og fritidsinteresser ? (Beskriv kort)

Kontakt

Er du interessert i en omvisning på skolen?

Hvor har du fått informasjon om oss?

Hvilket telefonnummer kan vi nå deg på hvis vi har spørsmål om din søknad?