MAKEUPARTIST

MAKEUPARTIST

En makeupartist jobber med all forskjønnende makeup. Dette kan være alt fra make-up for brud, foto, fashion/ show, reklamefilm, TV etc. Makeupartisten jobber i tillegg med å skape illusjoner, som skadesminke, teatersminke, kroppsmaling etc.

Gjennom studiet lærer du sminkehåndverket fra grunnen av. Du lærer også å jobbe med sminke innenfor en kreativ og kunstnerisk ramme. Studiet er praktisk rettet og det er en rekke praktiske prøver, oppgaver og oppdrag.

Makeupartist studiet gjennomføres over 1 år fulltid dagskole. Ved bestått studie går du ut som sertifisert makeupartist. Da første semester i dette studiet er identisk med studiet til Make-up Artist for Fashion & Beauty, så har du muligheten til å gjennomføre første halvdel av studiet på dag eller kveldsskole, og så etter et 1/2 år eller 1 år ta andre del av studiet på heltids dagskole.

 
 

UTDANNING

Nivå: Fagskoleutdanning

Lånekassegodkjent: Ja

Varighet: 1 år (2 semestre) man-fre 08:30-15:00

Neste oppstart: 13. aug ’18

Antall studenter: 30

ØKONOMI

KOSTNADER
Skolepenger: 138.000 kr
Inkludert i prisen er det meste av utstyret du trenger til studiet. Du får utdelt din egen profesjonelle koffert som inneholder sminke, pensler og mye annet materiell (bare koffert med utstyr har alene en verdi på 8-10.000 kr.) Ved starten av andre semester får du i tillegg et sfx-materiellsett.

BETALING
Registreringsavgift ved bekreftelse av skoleplass – 3.000 kr
1 uke etter skolestart – 50.000 kr
15. november – 15.000 kr
15. januar – 50.000 kr
15. mars – 10.000 kr
15. mai – 10.000 kr

Denne betalingsplanen er tilpasset utbetalingene fra Lånekassen. Ta kontakt hvis du ønsker en annen betalingsplan.

Ønsker du å utdanne deg til en profesjonell make-up artist og jobbe i film/tv og teaterbransjen.

Studiets gang

1. SEMESTER
Den første skoledagen inneholder en del administrative oppgaver som gjennomgang av studiereglementet, fotografering for studiebevis osv. Men allerede fra dag to er du i gang med undervisningen. I løpet av den andre uken får du også utdelt sminkekoffert og kompendium.

Da er du klar for faget Skjønnsminke. Dette er et stort fag med mye repetisjon der du lærer alt det grunnleggende ved sminkehåndverket. I faget Stilhistorie lærer du med utgangspunkt i 1900-tallet å se hvordan ytre faktorer påvirker trendene, herunder sminke og styling. Du lærer også å sminke i tråd med trender fra 1920-tallet frem til og med 1990-tallet.

Deretter vil du bli satt inn i de spesialiserte sminketeknikkene for brud og foto, og få din kreative side utfordret i faget Fashion make-up. Innimellom dette lærer du å sette sammen hele komposisjoner i fagene Styling og Hårstyling, og du lærer å jobbe med fotograf og behandle bilder i faget IT/ foto. I Airbrush lærer du sminke for den nye HD-eraen.

Her går det også med en del tid til hovedoppgaven.

Du vil bli testet i flere av emnene ved en fagavsluttende prøve og vil i tillegg jobbe med to hovedoppgaver gjennom semester som du vil bli vurdert på.

2. SEMESTER
I det første semestret lærte du å forskjønne mennesker; i dette andre semestret lærer du å skape illusjoner. I faget Spesialeffekter vil du lære om materialene, teknikkene og utrykkene innen sfx., i Kroppsmaling vil du lære å male med kroppen som lerret, og i faget Teater lærer du å skape utrykk for scenen. I Film/TV II bygger du så videre på film-undervisningen fra første semester og lærer å skape og videreutvikle karakterer. I Rettsmedisin vil du dessuten lære om menneskelige skader og død for oppdrag innen sfx.

På denne tiden setter klassen i fellesskap opp en utstilling i samarbeid med eksterne fotografer. Du vil her jobbe i gruppe frem mot en utstilling som skal vises for et eksternt publikum. Etter dette følger fagene Film/ TV og Airbrush.

I siste halvdel av studiet er det en praksis-periode på tre uker, hvor du vil være utplassert én uke i en bedrift og jobbe to uker med et filmprosjekt. De siste årene har filmprosjektet vært en skrekkfilm, med studentene i en rekke produksjonsroller.

Mot slutten av semesteret gis en innføring i hvordan du kan jobbe frilans med faget Forretningsmessig atferd. De siste to ukene av studiet går i hovedsak med til eksamen og eksamensforberedelser. Kvelden etter siste eksamen er det avslutningsfest, og dagen etter er det utdeling av diplom og vitnemål.

GENERELT
Studiet er gjennomgående krevende, med den siste halvdelen av hvert semester som de mest hektiske. Dette kan det være greit å ta høyde for når du planlegger aktiviteter utenfor skolen, som for eksempel jobbing.

Skoledagen er ofte bygd opp på den måten at faglærer først demonstrerer en teknikk innenfor den aktuelle bolken, før du øver på det samme med oppfølging av faglærer og assistentlærer. Studiet er praktisk rettet, og i mange av timene jobber du selvstendig frem mot en innlevering eller en annen type oppgave som blir evaluert av faglærer. Du kan gjerne ha med egne ”modeller” til dette, men det er ellers vanlig av man i timene øver på hverandre. Til prøvene bør du ha egne modeller, og til eksamen må du bruke eksterne modeller.

Lunsj er fra 11:30 til 12:00. Skolen har kjøkken. Det er ellers jevnlige admin-timer hvor skolen og studentene utveksler informasjon og tar opp ting til diskusjon.

Makeupartist

Studieplan

Forberedende

Undervisningsomfang: 48 timer

Generelt om faget:
Faget gjennomføres i studiets to første uker og har som formål å gi studenter med forskjellig bakgrunn individuell undervisning for å skape en felles faglig plattform for det videre studiet. Faget formidler basiskunnskap innen hudpleie, fargelære, hårstyling og skjønnsminke som resten av undervisningen bygger videre på.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med støtte av faglærer og assistentlærer(e). Ved siden av den praktiske treningen studentene får under øvelsene i løpet av faget, er dette ferdigheter som trenes opp daglig gjennom hele studiet.

I faget fokuserer vi på:

Hudpleie og anatomi, herunder:
• Hudens oppbygning og funksjon, og de forskjellige hudtypene.
• Ansiktets oppbygning (skjelett og muskler).
• Utvalget av hudpleieprodukter.
• Rense‐ og pleieprodukter tilpasset de enkelte hudtypene.
• Problemhud/hudsykdommer, og hvor man skal henvises for behandling.

Farge‐, lys og skyggelære, herunder:
• Grunnleggende fargelære med vekt på Ittens fargeteori.
• Lys og skygge og hvordan det påvirker opplevelsen av rom.
• Hvordan en kan benytte farger, lys og skygge til korrigeringer innen makeup.
• Farger, lys og skygge i skisselaging.
• Enkel fargeanalyse i forhold til hår, hud og øyne.

Introduksjon hårstyling, herunder:
• Hårets struktur og oppbygging.
• Frisyrens innvirkning på ansikt‐ og hodeform.
• Basic hårprodukter og redskaper, og kunne bruke disse.

Grunnleggende skjønnsminke, herunder:
• Produkter, materialer og redskaper til bruk i arbeidet.
• Grunnleggende hygienetiltak i faget.
• Grunnleggende klassiske sminketeknikker.
• Påføring av base med consealer, foundation, pudder og rouge.
• Påføring av lipliner, leppestift og lipgloss.
• Påføring av grunnleggende øyeskygge, kajal og mascara.
• Grunnleggende dag‐, kveld‐ og brudesminke.
• Produktene, materialene og redskapene til bruk i arbeidet.
• Grunnleggende hygienetiltak i faget.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet.

Korrigerende skjønnsminke

Undervisningsomfang: 54 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i første halvdel av første semester og skal gi studentene kunnskaper i korrigerende sminketeknikker og bruken av disse i sitt arbeid. Faget skal gi studenten et solid håndverksmessig grunnlag i forhold til å kunne tilpasse og korrigere sminken
ut i fra forskjellige modeller/kunder, og å kunne se egenart og særtrekk ved den enkelte.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjoner. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e). Dette kan være som del av utplasseringsuken, eller gjennom oppdrag som skolen formidler eller skaffer studenten.

I faget fokuserer vi på:
• Hygienetiltak
• Korrigeringsteknikker (skyggelegging, Contouring, øyefasonger, leppefasonger).
• HMS.
• Identifisering av behov.
• Produkter tilpasset hudtype.
• Base (Foundation, consealer og pudder ).
• Rouge.
• Lipliner, leppestift, lipgloss.
• Klassisk og moderne øyeskyggeteknikker.
• Eyeliner med og uten vinge.
• Kajal.
• Mascara.
• Falske vipper.
• Mørk, gylden og etnisk hud.
• Voksen hud (50+).
• Dagmakeup.
• Kveldsmakeup.
• Sminketekniske tilpasninger i forhold til behov.
• Kroppsspråk, verbal kommunikasjon og fysisk kontakt.
• Fagets begrensninger.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Faget avsluttes med en karakterbelagt praktisk prøve. Fire innleveringsoppgaver inngår i studentens portofolio.

Brudesminke

Undervisningsomfang: 30 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i andre halvdel av første semester og skal gi studentene kunnskaper om forberedelser av hår og sminke til bryllup og bryllupsrelaterte arrangementer.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjoner. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e).

I faget fokuserer vi på:
• Planlegging og forberedelse av brudemakeup med prøvesminkning.
• Ulike makeupmetoder og tilpasning til brudens personlige stil.
• Brudeoppsett og brudestyling.
• Teknikker som gjør at makeup holder lenger.
• Bryllupsritualer i forskjellige kulturer.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Faget avsluttes med en karakterbelagt praktisk prøve som vektes mer enn skjønnsminkeprøven fordi man her kan evaluere den sminketekniske kompetansen etter at studenten har fått mulighet til å utvikle sine skjønnsminkelige evner i fag som foto, stilhistorie og fashion. Karakteren vil da i større grad gjenspeile studentens læringsutbytte i skjønnsminke. Her evalueres også evnen til å tilpasse farger og former til modellens utsende.

Fotomakeup

Undervisningsomfang: 60 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i midten av første semester og skal gi studentene kunnskaper om bruk av makeup i forbindelse med fotografering i både sort/hvitt og farger, samt å bruke lys og skygge til korrigering av ansiktsform.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjoner. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e).

I faget fokuserer vi på:
• Lysforhold ved fotosminke.
• Grunnleggende sminketeknikker for fotosminke, som f.eks. ansiktskorrigeringer ved bruk av lys og skygge og hvordan farger fremstår i sort/hvitt foto.
• Bruk av kraftige sminkeeffekter og teknikker ved fargefotografering.
• Korrigeringsteknikker.
• Kroppsmakeup.
• Lys‐ og skygge i makeup.
• Samarbeid med fotograf.
• Kommunikasjon med de andre aktørene i studio eller på location.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Faget avsluttes med en karakterbelagt praktisk prøve. Innleveringsoppgavene inngår i studentens portofolio.

Airbrush

Undervisningsomfang: 18 timer

Generelt om faget:
Faget gjennomføres i første halvdel av første semester som et supplement til skjønnsminkefaget. Faget skal gjøre studentene kjent med airbrush som verktøy innenfor skjønnsminken.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e).

I faget fokuserer vi på
• Mulighetene ved bruk av airbrush.
• Verktøy og ulike materialer innenfor airbrush‐makeup.
• Airbrushmakeup.
• Kompressor og airbrush.
• Rens av airbrush.
• Kommunikasjon med modell.
• Abeidsmiljø i forhold til trykk og utlufting.
• Vedlikehold og behandling av utstyr.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet.

Fashion

Undervisningsomfang: 60 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i midten av første semester og følger etter det grunnleggende skjønnsminkefaget. Faget skal gi studentene kunnskaper om teknikker og muligheter i forhold til å skape et fashion‐ uttrykk. Der det grunnleggende skjønnsminkefaget var repetisjonspreget og håndverksmessig, åpner fashionfaget opp for kreativitet, utforskning og lekenhet. Fashionfaget skal hjelpe studenten i utviklingen av evnen til å skape kreative uttrykk innenfor helhetlige rammer.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e). Studentene skal gjennomføre et internt fashion show med fokus på kreativ makeupdesign og hårstyling (nøytrale klær) innen de siste trendene. Mot slutten av studiet holdes det en avsluttende workshop i fashion-sminke med en ekstern instruktør.

I faget fokuserer vi på:
• Prosess for idéutvikling.
• Fashionsminke.
• Rutiner og ansvarsoppgaver i forbindelse med gjennomføringen av et fashionshow.
• Kreativ makeupdesign fra idé til ferdig produkt.
• Makeupkart.
• Bruk av materialer som glitter, paletter, fjær og papir i makeup.
• Effektivitet og punktlighet.
• Sammenhenger og anvendelse i forhold til et helhetlig uttrykk.
• Hvordan holde seg oppdatert i forhold til trender og utvikling i bransjen.
• Kommunikasjon med stylist, designer, frisør osv.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Faget avsluttes med en karakterbelagt praktisk prøve. I tillegg til den praktiske treningen som studentene får i løpet av undervisings‐tiden, skal studentene i løpet av faget gjennomføre to praktiske oppgaver for innlevering på foto, hvilket er en del av en samlet portofolio oppgave.

Filmsminke & TV 1

Undervisningsomfang: 42 timer

Generelt om faget:
Faget gjennomføres mot slutten av første semester. Faget skal gjøre studentene i stand til å utføre enkle skjønnsminkeoppgaver innen reklamefilm, TV og musikkvideo (RTV), og de skal få kjennskap til ulike rutiner og fagfunksjoner innen feltet. Faget inkluderer enkel karakteroppbygning, men ikke avanserte rolletolkninger som for eksempel å bygge opp en karakter over tid.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e). Jevnlig gjennom undervisningen brukes profesjonelt digitalt filmkamera og tilsvarende belysning for fortløpende å vise studentene resultatet av arbeidet.

I faget fokuserer vi på:
• Kilder og research.
• Prosess fra idé til ferdig resultat.
• Kontinuitet.
• Rutiner på sett.
• Enkle personkarakterer og stiltyper.
• Innhenting relevant informasjon.
• Tilpasse sminken til lys
• Farger og mønstre i filmbildet.
• Legge en naturlig sminke på menn og barn.
• Hvem man samarbeider med på filmsett.
• Fagfunksjoner.
• Rutiner.
• Temposminke.
• Arbeidsmoral, arbeidsmiljø og sikkerhet.
• Arbeide med skuespiller/aktør.
• Hygiene og orden.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet.

Stilhistorie

Undervisningsomfang: 78 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i siste halvdel av første semester og skal gi studentene kunnskaper om epokene fra 1920‐tallet til og med 1990‐tallet, herunder stilretninger for skjønnminke, hår og styling, samt de viktigste faktorene som påvirket samfunnsutviklingen generelt og trendene spesielt. Faget skal i tillegg lære studentene å se sammenhenger i forhold til eksisterende trender og utviklingen av trender.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e). I tillegg til den praktiske treningen som studentene får i løpet av undervisingstiden, skal studenten i løpet av studiet utarbeide en relativt omfattende skriftlig oppgave: Studenten skal for hver epoke i faget presentere hvilke samfunns‐ og trendmessige faktorer som var drivende for tiåret, og skal sminke og style opp en modell for et foto fra hvert tiår.

I faget fokuserer vi på:
• Karakteristisk sminke og styling for epokene fra 1920 til og med 1990‐tallet.
• Kjente personer og trender som har påvirket epokene.
• Enkel styling og hårstyling for epokene fra og med 1920 til og med 1990‐tallet.
• Hvordan politikk og samfunn påvirker motebildet.
• Trender i et historisk perspektiv.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Den skriftlige oppgaven evalueres separat og er karakterbelagt.

Grunnleggende hårstyling

Merknad: Ved ekstern frisørskole

Undervisningsomfang: 48 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i første halvdel av første semester og skal sette studenten i stand til å gjøre enklere hårstylinger og på egen hånd eller i samarbeid med frisør/hårstylist kunne planlegge og gjennomføre hårstylingen som en del av en helhetlig komposisjon (hår, makeup og antrekk).

I faget fokuserer vi på:
• Oppsett av hår.
• Komposisjoner/uttrykk.
• Frisyrer i forhold til ansiktsfasong og type.
• Rulle opp, føne, rette og krølle hår i forhold til helhetlig komposisjon.
• Enkle oppsett tilpasset et helhetlig uttrykk.
• Produkter, bruk og effekten av disse.
• Hårteknikker/trender.
• Styling av kort og mellomkort hår.
• Kjappe enkle oppsett.
• Stilhistoriske frisyrer.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Grunnleggende hårstyling blir evaluert som en del av oppgavene og de praktiske prøvene i de påfølgende fagene.

Grunnleggende styling

Undervisningsomfang: 30 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i slutten av første semester og skal gi studenten kunnskaper om rutiner for lån av klær, behandling av disse og styling av modell i forhold til antrekk og tilbehør. Faget er i likhet med faget Hårstyling et supplerende fag som skal gi studenten muligheten til å kunne gjøre fulle komposisjoner (makeup, hår og antrekk) på mindre oppdrag, samtidig som studenten får et innblikk i hva en fullt utdannet stylist kan bidra med og hvordan en kan samarbeide med denne. Skolen tar med elevene på ekskursjon til relevante agenturer, pressebyråer, teatre og lignende.

Gjennomføring/metode
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e).

I faget fokuserer vi på:
• Stylistens arbeid.
• Hvor og hvordan man låner klær stil styling‐oppdrag.
• Behandling av klær til styling‐oppdrag.
• Style forskjellige stiltyper.
• Skape et uttrykk basert på modell og ønske fra oppdragsgiver.
• Se styling som del av en hel komposisjon.
• Kommunikasjon med stylist.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet.

IT/ Foto

Undervisningsomfang: 12 timer

Generelt om faget:
Faget kommer spredt gjennom studiet og går over begge semestrene. For IT‐delen skal faget gi studenten kjennskap til IT‐verktøyene som er tilgjengelig gjennom studiet og gi studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i Adobe PhotoShop, både som redskap under studiene og i en fremtidig arbeidssituasjon. I fotodelen skal faget gi studenten grunnleggende kunnskaper innen fotografering, lyssetning og samarbeidet med fotograf.

Gjennomføring/metode:
Klassen deles i to grupper hvor en gruppe har IT, mens den andre har foto. Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjoner. I tillegg utfører studentene egne praktiske oppgaver i grupper. I foto‐delen er all undervisning i studio, med automatisk vising etter hvert som bilder tas med forskjellige lyssettinger og modell‐poseringer.

Evaluering:
Det er ingen formell evaluering av faget, men kunnskapen inngår i alle praktiske sider av skjønnsminkefaget.

Forretningsmessig adferd

Undervisningsomfang: 12 timer

Generelt om faget:
Faget gjennomføres i slutten av studiet. Faget skal forberede studenten på det administrative som kommer med å jobbe som frilans makeupartist, og gjøre studenten bevisst på de etiske retningslinjer som forventes etterlevd av en makeupartist. Studenten skal kunne hva et enkeltmannsforetak er, og elevene skal kjenne til hvilke forpliktelser og rettigheter dette gir og hvordan det startes og drives. Eleven skal kjenne til hvilke regler som har særlig innflytelse på jobben som frilans‐stylist. Eleven skal kjenne til grunnleggende regnskapsprinsipper og skal kunne rutiner for effektivt samarbeide med en regnskapsfører. Eleven skal kjenne til hvordan en kostnadseffektivt kan skaffe seg jobber.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og plenumsdiskusjon. Studentene får gruppeoppgaver med etiske problemstillinger i bransjen som gjennomgås i plenum.

Evaluering:
Det er ingen formell evaluering i faget.

Basic SFX

Undervisningsomfang: 174 timer

Generelt om faget:
Faget er omfattende og kommer i begynnelsen av andre semester og skal gi studenten kunnskaper om og ferdigheter innen de grunnleggende teknikkene, materialene og uttrykkene innenfor spesialeffektfaget. I tillegg til de isolerte elementene, skadene osv., skal faget lære studenten å sette sammen disse til hele uttrykk. Faget skal også gi studenten kunsten og ferdighet i enkel applikasjonskunst med chavant og prosessen for proteser. Studenten skal lære og praktisere kunsten med å påføre en applikasjon der det er lagt vekt på riktig plassering, farging, jevne ut kanter. Alt dette for å lage en realistisk protesebasert makeup.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/instruktør. Studenten får i løpet av faget foto‐oppgaver for innlevering. I tillegg til den praktiske treningen gjennom hele faget får studenten erfart samarbeid med ekstern fotograf til portofoliobildene.

I faget fokuserer vi på:
• Skulpturering av sårskader direkte på huden /sculpt gel (kort intro på voks).
• Innskudd/utskuddshull/skuddlesjoner.
• Modelering og støp på flatt underlag/bruk av chavantleire/PTM/silikon
• Påsminking av flate applkasjoner.
• Små sårskader som herpes, sprukket leppe, tørr leppe, blått øye, kviser, ulike skrubbsårteknikker.
• Gamle og nye arr.
• Frossen og solbrent effekt.
• Boldcap vinyl/latex.
• Materiallære: silikon, latex, PTM, alkoholfarger, fettfarger, gelatine, glatzan, old skin stipple, Ulike typer blod, tannlakk, Ultrafilm paroxide, superbaldiez, Alkohol, Aceton, mastix, pros aide, telesis.
• Fjerning av sfx.
• HMS.
• Aldring med og uten old skin stipple.
• Karaktermakeup.
• Bart og skjegg.
• Kostyme og helhet.

Evaluering:
Faget avsluttes med en karakterbelagt praktisk prøve. Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Innleveringsoppgavene inngår i studentens portofolio.

Bodypaint

Undervisningsomfang: 42 timer

Generelt om faget:
Faget kommer midt i andre semester av studiet og skal gi studenten mulighet til å kunne uttrykke seg kreativt og kunstnerisk med form og farger ved maling på hud. Studenten skal i løpet av faget blant annet designe og gjennomføre en full bodypaint i gruppe.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjoner. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærere/assistentlærer(e).

I faget fokuserer vi på:
• Vannbasert, fettbasert og alkoholbasert maling.
• Airbrush.
• Malingstyper/utstyr.
• Ulike teknikker for bodypaint.
• Modellbehandling.
• Lys og skygge.
• Maling av klær.
• Komponering og design av bodypaint.
• Utfordringer i forhold til maling og modell.
• Planlegging og research i forhold til bodypaint.
• HMS.
• Etikk.
• Gjennomføring av full bodypaint i grupper.
• Presentasjon av ferdig resultat.

Evaluering:
Faget avsluttes med en karakterbelagt praktisk prøve. Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet som inngår i standpunktkarakteren.

Teater

Undervisningsomfang: 60 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i andre halvdel av andre semester i studiet. Faget skal gi studentene kunnskaper om sminke og karakteranalyse for scenebruk gjennom gitte oppgaver. Faget skal gi studenten kunnskaper om sminketeknikker brukt innen teater for å endre en karakters uttrykk. Studenten skal i dette faget også få oversikt over deler av teaterbransjen og hvordan sminken legges opp i forbindelse med en forestilling.

Gjennomføring/metode:
Faglærer gir praktiske oppgaver, gjør demonstrasjon av ulike scenekarakterer og gir tegneoppgaver som er relevante i forhold til å utvikle gode kunnskaper i lys‐ og skyggebruk, hvilket er en vesentlig del av teatersminkefaget . Studenten får 2 foto‐oppgaver for innlevering, en oppgave knyttet til karaktersminke og en oppgave som går ut på å sminke en gutt om til jente. I tillegg til den praktiske treningen gjennom hele faget får studenten erfare hvordan det er å samarbeide med en ekstern fotograf til portofoliobildene.

I faget fokuserer vi på:
• Teaterhistorie.
• Gangen i maskejobb.
• Lys og skygge.
• Karaktersminke.
• Opprulling av hår/sette på parykk.
• Barneteatersminke.
• Innsminking av løse deler.
• Sminkekart.
• Sminke jente til gutt.
• Aldring.
• Hvordan planlegge forestilling.
• Ulike fagfunksjoner‐ samarbeid.
• Sette opp, sminke og fremføre internt teaterstykke (kort).

Evaluering:
Faget avsluttes med en praktisk prøve i form av en iscenesatt fremføring. Det gis karakter basert på karakteranalyse og lys‐ og skyggebruk, samt helheten i karakteruttrykket. Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet. Innleveringsoppgavene inngår i studentens portofolio.

Film & TV 2

Totalt undervisningsomfang: 54 timer

Generelt om faget:
Faget kommer i slutten av andre semester etter teaterfaget og skal lære studenten makeup og rutiner for film og tv. Dette faget er en videreføring av faget Film og TV 1. Studenten skal etter dette faget kunne ta mindre filmoppdrag. Faget kommer mot slutten av studiet og skal generelt sett være en arena hvor «de siste brikkene faller på plass» i forhold til faglige sammenhenger. Studenten vil få praktisk trening i filmfaget gjennom et to ukers filmbasert prosjekt. Studentene må i løpet av studiet gjennomføre minimum ett reelt oppdrag bestående av sminking for film. Dette kan være som en del av utplasseringsuken, eller gjennom oppdrag som skolen formidler eller skaffer studenten. I den grad det ikke er mulig å skaffe reelle oppdrag til alle
studentene, vil skolen gjennomføre oppdrag av samme omfang og innhold med egne modeller.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og demonstrasjon. I tillegg gjennomfører studentene øvelser på hverandre med veiledning fra faglærer/assistentlærer(e). Jevnlig gjennom undervisingen brukes profesjonelt digitalt filmkamera og tilsvarende belysning for fortløpende å vise studentene resultatet av arbeidet.

I faget fokuserer vi på:
• Karakterer: Kjennetegn og virkemidler.
• Ulike produkter og redskaper.
• Karakteroppbygging.
• Lese og forstå en synopsis.
• Lys og bruk av fargefiltre.
• Manusbreakdown.
• TV‐sminke.
• Mygging i hår.
• Permanentfarging av sminke til bryn og vipper.
• Kontinuitet.
• SFX tilpasset media: syk, sliten,varm, svett.
• Opprulling av hår, sette på parykk og skjegg/bart.
• Hvem er hvem på sett‐ulike fagfunksjoner.

Evaluering:
Karakterbelagt teoretisk prøve på slutten av faget.

Rettsmedisin

Totalt undervisningsomfang: 12 timer

Generelt om faget:
Faget gjennomføres tidlig i studiet og skal gi studenten kunnskaper om menneskets forråtnelses‐ prosess, skader på mennesker og hvordan disse utvikler seg og ser ut. Faget skal være en ressurs for studenten, slik at han eller hun sammen med kunnskaper fra andre fag kan skape realistisk makeup innen spesialeffekter.

Gjennomføring/metode:
Stoffet gjennomgås som klasseromsbasert undervisning og er lagt opp som foredrag.

I faget fokuserer vi på:
• Tidlige postmortale forandringer.
• Sene postmortale forandringer.
• Kvelning.
• Skader ved stump vold.
• Kilder til research i rettsmedisin.
• Skader ved skarp vold.
• Skuddskader.
• Brannskader.
• Arrdannelser.
• Makeup teknikker.

Evaluering:
Faget inngår i en samlet karakterbelagt teoretisk prøve mot slutten av studiet.

Makeupartist

KARRIERE

Studiet til Makeupartist er rettet inn mot de som ønsker en karrière innen make-up for foto, fashion, skjønnhet, film og teater. Dette er et omfattende studie som gir deg et godt grunnlag for å starte en karrière i en spennende bransje.

Du kan jobbe for motemagasiner, ulike fotooppdrag, fashion show, reklame og TV-produksjoner, make-up studioer, salg og promotering av kosmetikk, sminke for privatmarkedet, make-up for spillefilm og teater, samt spesialeffekt-sminke for en rekke formål.