Imageakademiet lever av-og-for å foredle uforløst kunstnerisk talent. Med VISION 20|20 inviterer vi deg som bobler av skapertrang til å formidle noe om tiden vi lever i med utgangspunkt i det menneskelige ansikt. Du deltar i konkurransen ved å sende oss bilde av ditt ferdige resultat.
 
Motiv: Portrettbilde av én sminket/ stylet modell
Teknikk og materialer: Frivillig
Modell sitt kjønn, alder etc: Frivillig
 
Vurderingskriterier:
1. Det ferdige uttrykkets evne til å formidle noe viktig om vår samtid
2. Kunstnerisk brodd
3. Estetisk stilrenhet
 
Hva vektlegges ikke:
Detaljene i den tekniske utførelsen
Bildekvalitet (så lenge bildet formidler uttrykket)
 
Konkurranseperiode: Fom 1. mars tom 30. april 2020
Premie: 1 gratis skoleplass på studiet til Make-up artist for Fashion & Beauty med oppstart i august 2020.
 
Hva skal sendes inn: 1-3 portrettbilder av ferdig uttrykk sammen med navn og mobilnummer
Sendes til: info@imageakademiet.no  
 
Vilkår:
Imageakademiet forbeholder seg retten til etter eget ønske å bruke de innsendte bidragene til å presentere konkurransen og skolen. Innsendte bilder vil kun brukes til å promotere konkurransen. Imageakademiet forbeholder seg retten til å på egenhånd eller i samarbeid med vinneren å reprodusere uttrykket og presentere dette. Premien er personlig, kan ikke overføres til andre eller byttes i noe annet. Vinneren må være tilgjengelig pr. telefon 1. mai i år. Den gratis skoleplassen forutsetter at vinneren tilfredsstiller opptakskravene til skolen. Du må som vinner være forberedt på 1. mai å sende skolen et bilde av deg selv og gjennom studieperioden akseptere at skolen presenterer deg og dine arbeider i skolens egne kanaler. Vinneren kan velge om han/ hun vil gå på kveldsskolen (august 2020 til juni 2021, man-tor kl. 17:00-21:00) eller dagskolen (august til desember 2020, man-fre kl. 08:30-15:00). Skulle en av klassene bli avlyst gjelder premien for den gjenværende klassen.