Opptakskrav, Makeuputdanninger - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil.  Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb etc.

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut ifra tilsvarende realkompetanse. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du fyller 19 år i opptaksåret og består en opptaksprøve.

Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert. For opptak til 3-årig Bachelor, se spesielle krav nederst på siden.

Direkte kvalifisert for opptak

Du er direkte kvalifisert for opptak hvis du har fullført og bestått videregående utdanning innenfor følgende utdanningsprogrammer (ev. tidligere eller andre utdanningsprogrammer som overlapper):

 • Kunst, design og arkitektur
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama (med drama fra og med VG2)
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Medieproduksjon fra og med VG2)

Opptak med vurdering av realkompetanse

Realkompetanse er den erfaringen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeid, annen utdanning eller andre utdanningsprogrammer fra videregående, hobbies osv.  Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes. For å bli realkompetansevurdert må du også levere en opptaksprøve. Når du har sendt oss en søknad vil du motta opptaksprøven på e-post. 

Realkompetansevurdering kan innbefatte:

 1. Annen videregående utdanning dokumentert dokumentert med vitnemål eller kompetansebevis.
 2. Annen relevant utdanning dokumentert med vitnemål eller kursbevis.
 3. Relevant yrkespraksis dokumentert med arbeidsattest som angir start- og eventuelt sluttidspunkt for arbeidsforholdet og stillingsprosent.
 4. Relevant erfaring fra organisasjonsliv, verv og fritidsinteresser. For å ansees som relevant må du gjennom erfaringen ha behandlet visuelt estetiske og/eller kunstneriske emner og/eller menneskers fremtoning.

Opptaksprøve

Du vil få tilsendt opptaksprøven hvor vurderingskriteriene fremkommer. Opptaksprøven består av tre oppgavesett med litt ulikt fokus, og du velger den oppgaven som passer best for deg og din bakgrunn og erfaring. Arbeidet du produserer kan du fotografere med din telefon og laste opp til oss. Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du trenger informasjon eller veiledning mens du arbeider med opptaksprøven. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått og vil være grunnlag for eventuelt opptak.

SPESIELT FOR OPPTAK TIL 3-ÅRIG BACHELOR

Bachelor-utdanningen Make-up and Hair Design er et samarbeid mellom Imageakademiet og Solent University i Southampton.

Søker du her om opptak til bachelor-utdanningen Make-up and Hair Design hos oss, så gjelder din søknad kun opptak til det ett-årige fagskolestudiet til Makeupartist ved Imageakademiet.

For å få opptak til år 2 og 3 på bachelorstudiet ved Solent University forutsetter det at du tilfredsstiller følgende opptakskrav:

 • Godkjent portofolio fra år 1 ved Imageakademiet
 • Minimum gjennomsnittlig karakter C fra år 1 – Makeupartisk ved Imageakademiet
 • Godkjent essay og språkkrav 
 • Generell studiekompetanse

Mer om opptaket til Solent finner du på denne linken.